Studera i Helsingfors

Checklista för nya studerande

  • Studiekort: Beroende på vilken skola du går i kan du beställa studiekort från Frank eller Slice appen. Då har du studiekortet i mobilen - som du smidigt och enkelt kan visa upp för att få rabatt.
  • HSL kort: går enkelt att ladda ner till mobilen via HSL appen, du behöver bekräfta att du är student för att ta del av ett billigare månadskort, samt göra en flyttanmälan.
  • AMS: anhåll om bostads- och studiestöd från AMS genom att fylla i blanketten.
  • SoMe: följ oss på Facebook och Instagram för att ta del av viktig info och se de evenemang vi ordnar.  
  • Närvarointyg: har kommit på posten, bra att ha om du vill äta lunch till studerandepris, då studiekortet inte kommer direkt när du skaffar appen.
  • Bibliotekskort: skaffa ett bibliotekskort till respektive universitet/högskola. Du sparar mycket pengar genom att låna böcker, istället för att köpa dem.
  • Anmäl dig: anmäl dig så snabbt som möjligt till våra evenemang så att du inte missar något. Platserna tenderar att fyllas snabbt.
  • Bli aktiv: bli aktiv i ÅSFH, det är väldigt roligt och en bra erfarenhet. Det ökar dina chanser att bli en framtida styrelsemedlem.  

Högskolor & Universitet

Aalto

Aalto-universitetet är en flervetenskaplig gemenskap av modiga tänkare, där konst och vetenskap möter teknik och ekonomi. Aalto består av 6 stycken olika högskolor. Varje skola har även en egen studentkår som ordnar fester och övriga aktiviteter som gör det lätt att lära känna folk även utanför klassrummet.
Läs mer om Aalto.

Arcada

Arcada är en svenskspråkig yrkeshögskola med ca 2700 studerande som erbjuder en praktiskt inriktad högskoleutbildning. Högskolan ligger i Arabia, Helsingfors. Här finns 18 kandidatutbildningar inom ekonomi och affärsanalys, energi- och materialteknologi, hälsa och välfärd samt kultur och kommunikation. Som studerandekår fungerar ASK, med underföreningarna Commedia, HanSe SF, HoSK och TLK.
Läs mer om Arcada.

Hanken

Hanken är en svenskspråkig handelshögskola med drygt 2500 studerande. Här kan man läsa svenskspråkiga kandidat- och magisterstudier inom följande huvudämnen: entreprenörskap och företagsledning, finansiell ekonomi, företagsledning och organisation, handelsrätt, marknadsföring, nationalekonomi samt redovisning. Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS) är studentkåren vid Hanken.
Läs mer om Hanken.

Helsingfors Universitet

Helsingfors universitet är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet med över 30 000 studerande. Universitetet finns med på många rankinglistor över världens främsta universitet och erbjuder många program som man till stor del kan studera på svenska, bland annat: juridik, medicin, filosofi, historia, pedagogik, ämneslärare, nordiska språk och biologi. Universitetet har ett antal campus runt om Helsingfors. HUS fungerar som studentkår vid Uni. Det finns även en mängd svenskspråkiga studentföreningar, bland annat Juristklubben Codex och Medicinarklubben Thorax.
Läs mer om Helsingfors Universitet.

Konstuniversitetet

Konstuniversitetet grundades 2013 efter en sammanslagning av Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan. På de olika centralt belägna skolorna kan man studera teater, musik eller bildkonst. Utbildningarna är helt eller delvis på svenska. Skolan har över 1700 studerande och som studerandekår fungerar Konstuniversitetets studentkår.
Läs mer om Konstuniversitetet.

Soc & Kom

Svenska social- och kommunalhögskolan är en fristående samhällsvetenskaplig enhet vid Helsingfors universitet med över 500 studerande. Undervisningsspråket är svenska och man kan avlägga kandidatexamen inom huvudämnena statskunskap, sociologi, journalistik, socialpsykologi, socialt arbete och socialpolitik samt rättsvetenskap. StudOrg fungerar som studentorganisation för högskolan.
Läs mer om Soc & Kom.