Om ÅSFH

Åländska studentföreningen i Helsingfors är en förening skapad av studerande för studerande. Föreningen jobbar med de åländska studerandens intressen och deras välbefinnande utanför studierna. Vi är en relativt liten förening vilket i sin tur gör oss flexibla och motiverade att förbättra vår verksamhet för våra medlemmar. Vi söker hela tiden möjligheten att anordna program som är skräddarsydda för våra unga studeranden i Helsingfors.

Bakgrund

Åsfh grundades den 17 mars 1992 på initiativ av några frivilliga och ambitiösa ålänningar. Föreningen håller årligen kontakten med gamla medlemmar genom att bland annat bjuda in dem till årsfesten.

Ålänningar i Finland

Evenemang

Traditioner är viktigt för föreningen. Årligen skapas många evenemang med våra äldsta vänner, Åbo nation och Östra Finlands nation. Evenemangen är mycket populära och biljetterna ofta slutsålda. Åsfh är en öppen förening som välkomnar alla människor från stadens alla olika universitet och högskolor. Programmen blir roligare och mer givande då människor blandas och umgås i en varm och välkomnande miljö.

Studera i Helsingfors på svenska