Ta kontakt

Styrelse & funktionärer

Ta gärna kontakt med våra styrelsemedlemmar och funktionärer.

Rasmus Hendersson
Isac Bertell
Vice Ordförande
viceordforande@asfh.ax
Nathalie Wikström
Linus Engblom
André Jansson
Tilde Koroleff
Infochef & Jämställdhets- och hållbarhetsansvarig
infochef@asfh.ax
Noel Rönnberg
Styrelsemedlem
styrelse@asfh.ax
Oskar Westerberg
Styrelsemedlem
styrelse@asfh.ax
Maria Lindholm
Elisa Norell
Årsfestmarskalk
arsfest@asfh.ax