Åländska studentföreningen i Helsingfors (ÅSFH) logo

Styrelsen

Vår styrelse 2021

Saga Blomqvist

Ordförande

Hemming Hanses

sekreterare

Adam Lindén

Skattmästare

Elsa Westerberg

Vice ordförande

Sonja Engblom

programchef

Siri Sundlöf

styrelsemedlem

Funktionärer

våra funktionärer 2021

Amanda Knahpe

infochef

Jasper Karlsson

huvudtutor

Tim Schauman

kökschef

Elsa Westerberg

årsfestmarsalk

Kontakt

Vill du kontakta oss i styrelsen?

Om du vill kontakta en enskild styrelsemedlem, kan du använda kontaktuppgifterna som du hittar under styrelsefliken.

Åländska studentföreningen i Helsingfors r.f. – 2020     |      Webbhotell: Ålands telekommunikation