Åländska studentföreningen i Helsingfors (ÅSFH) logo

Vill du studera i helsingfors?

Studier i huvudstaden

I Helsingfors huserar flera av Nordens, och även världens, bästa universitet. De flesta har en internationell inriktning på sina studier och inget hindrar dig från att arbeta utanför Finland efter examen. Varje skola har även en egen studentkår som ordnar fester och övriga aktiviteter som gör det lätt att lära känna folk även utanför klassrummet.

I Helsingfors huserar flera av Nordens, och även världens, bästa universitet. De flesta har en internationell inriktning på sina studier och inget hindrar dig från att arbeta utanför Finland efter examen. Varje skola har även en egen studentkår som ordnar fester och övriga aktiviteter som gör det lätt att lära känna folk även utanför klassrummet.

Hanken är en svenskspråkig handelshögskola med drygt 2500 studerande. Här kan man läsa svenskspråkiga kandidat- och magisterstudier inom följande huvudämnen: entreprenörskap och företagsledning, finansiell ekonomi, företagsledning och organisation, handelsrätt, marknadsföring, nationalekonomi samt redovisning. Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS) är studentkåren vid Hanken (www.shs.fi).

Helsingfors universitet är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet med över 30 000 studerande. Universitetet finns med på många rankinglistor över världens främsta universitet och erbjuder många program som man till stor del kan studera på svenska, bland annat: juridik, medicin, filosofi, historia, pedagogik, ämneslärare, nordiska språk och biologi. Universitetet har ett antal campus runt om Helsingfors. HUS (www.hyy.helsinki.fi/sv) fungerar som studentkår vid Uni. Det finns även en mängd svenskspråkiga studentföreningar, bland annat Juristklubben Codex (www.codex.fi) och Medicinarklubben Thorax (www.thorax.fi).

Konstuniversitetet grundades 2013 efter en sammanslagning av Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan. På de olika centralt belägna skolorna kan man studera teater, musik eller bildkonst. Utbildningarna är helt eller delvis på svenska. Skolan har över 1700 studerande och som studerandekår fungerar Konstuniversitetets studentkår (www.taiyo.fi/pa-svenska/).

Svenska social- och kommunalhögskolan är en fristående samhällsvetenskaplig enhet vid Helsingfors universitet med över 500 studerande. Undervisningsspråket är svenska och man kan avlägga kandidatexamen inom huvudämnena statskunskap, sociologi, journalistik, socialpsykologi, socialt arbete och socialpolitik samt rättsvetenskap. StudOrg (www.studorg.org) fungerar som studentorganisation för högskolan.

Arcada är en svenskspråkig yrkeshögskola med ca 2700 studerande som erbjuder en praktiskt inriktad högskoleutbildning. Högskolan ligger i Arabia, Helsingfors. Här finns 17 kandidatutbildningar inom ekonomi och affärsanalys, energi- och materialteknologi, hälsa och välfärd samt kultur och kommunikation. Som studerandekår fungerar ASK (www.asken.fi), med underföreningarna Commedia, HanSe SF, HoSK och TLK.

Kontakt

Vill du kontakta oss i styrelsen?

Om du vill kontakta en enskild styrelsemedlem, kan du använda kontaktuppgifterna som du hittar under styrelsefliken.

Åländska studentföreningen i Helsingfors r.f. – 2020     |      Webbhotell: Ålands telekommunikation